Back to Programs

Ang SBA Economic ISmall na mga negosyo at nonprofit ay mayroon pa ring oras upang mag-apply para sa mababang mga pautang na interes at maliit na mga gawad sa pamamagitan ng Programang pang-ekonomiyang pinsala sa utang sa kalamidad.

Tingnan ang pagrekord mula sa aming kamakailang webinar. Ang mga kinatawan mula sa U.S. Small Business Administration (SBA) ay nagbigay ng mga pag-update at ibinahagi ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga programang EIDL kabilang ang isang sunud-sunod na pagsusuri sa aplikasyon ng programa.

Pangkalahatang-ideya ng Pangkalahatang EIDL ng Programa:

  • 30-taong pautang hanggang sa $ 2,000,000 sa isang 3.75% naayos na rate ng interes (2.75% para sa mga hindi pangkalakal)
  • Dalawang programa ng pagbibigay ay inilaan para sa mga negosyo sa mga pamayanan na may mababang kita. Upang maituring para sa mga gawad na ito, ang isang samahan ay dapat na mag-aplay para sa isang pautang. Ang mga samahan ay maaaring igawaran ng mga gawad kahit na tinanggihan sila ng utang o magpasya na hindi tanggapin ito.

Pangunahing mga update sa programa na inihayag noong Setyembre 9, 2021:

  • Pagdaragdag ng COVID EIDL Cap. Itataas ng SBA ang takip ng COVID EIDL mula $ 500,000 hanggang $ 2 milyon. Ang mga pondo ng pautang ay maaaring magamit para sa anumang normal na gastos sa pagpapatakbo at kapital sa pagtatrabaho, kabilang ang payroll, kagamitan sa pagbili, at pagbabayad ng utang.
  • Pagpapatupad ng isang Pinaliban na Panahon ng Pagbabayad. Titiyakin ng SBA na ang mga maliliit na may-ari ng negosyo ay hindi magsisimulang magbayad ng COVID EIDL hanggang sa dalawang taon pagkatapos ng pag-umpisa ng pautang upang makalusot sila sa pandemya nang hindi nag-aalala tungkol sa pagtatapos ng kanilang kita.
  • Pagtaguyod ng isang 30-Araw na Window ng Eksklusibo. Upang matiyak na ang mga negosyo sa Main Street ay mayroong karagdagang oras upang ma-access ang mga pondong ito, magpapatupad ang SBA ng 30 araw na window ng pagiging eksklusibo ng pag-apruba at pagbibigay ng mga pondo para sa mga pautang na $ 500,000 o mas mababa. Ang pag-apruba at pagbibigay ng mga pautang na higit sa $ 500,000 ay magsisimula pagkatapos ng 30 araw na panahon.
  • Pagpapalawak ng Karapat-dapat na Paggamit ng Mga Pondo. Ang mga pondo ng COVID EIDL ay karapat-dapat na ngayong bayaran ang pautang na pangkomersyo at magbayad sa utang ng pederal na negosyo.
  • Pagpapasimple ng mga kinakailangan sa pagkakaugnay. Upang mapadali ang proseso ng aplikasyon ng COVID EIDL para sa maliliit na negosyo, ang SBA ay nagtaguyod ng mas pinasimple na mga kinakailangan sa pagsasama upang ma-modelo ang mga ito sa Restaurant Revitalization Fund.